Welkom bij de training “Inleiding tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten” van Ammon Trainingen en Opleidingen.
Het doel van deze training is om een algemeen overzicht te geven. Dit doen we door verschillende aspecten van de AWBZ te belichten, zoals de dekking, de financiering en de organen die zich bezighouden met de uitvoering.
Ook besteden we aandacht aan de huidige stand van zaken binnen de AWBZ en de te verwachten toekomstontwikkelingen.

Deze training is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en zorgverzekeringsbranche, zoals medewerkers van een zorgverzekeraar, maar ook zeer doeltreffend voor de geïnteresseerde leek!

Na deze training heb je een beeld van de geschiedenis van de AWBZ, de dekking, de financiering, het wettelijk kader, de betrokken partijen, de klachten- en geschillenregeling en het wettelijk toezicht. Dit helpt niet alleen bij het werken met de AWBZ in de huidige situatie, maar ook bij het begrijpen, plaatsen en doorvoeren van alle toekomstige veranderingen.

Kijk ook op www.awbz-opleidingen.nl !!

Heb je interesse??!! Stuur dan een mail naar gerrit@ammon.nl