Deze website is een product van Ammon Trainingen en Opleidingen en dient enkel om u te informeren. Ammon Trainingen en Opleidingen accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ammon Trainingen en Opleidingen is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie (zoals tekst, grafieken, beelden, informatie en ander materiaal) blijft te allen tijde voorbehouden aan Ammon Trainingen en Opleidingen. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Ammon Trainingen en Opleidingen. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.