Inhoud

Doel van de training

Kennis

Deze training richt zich op de Zorgverzekeringswet, de buitenlandproblematiek en het acceptatie- en schadeafwikkelingproces.

Communicatieve vaardigheden

Met het aanbrengen van structuur helpen we de cursist hoe hij/zij zich middels zelfreflectie ontwikkelt en vakvolwassener wordt.

Systeemvaardigheden

“Hoe geef je de juiste informatie via de meest klantvriendelijke weg!” Hier koppelen we kennis en communicatie met de administratieve systemen.

Ook voor nieuw in te voeren systemen heeft Ammon vernieuwende methodes ontwikkeld!!!

Werkwijze

Ter ondersteuning en als naslag krijgt de cursist per kennismodule een syllabus. Optioneel is de entreetoets per (dag)deel met eindtoets en een certificaat.

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar gerrit@ammon.nl